วันอังคารที่16มีนาคม2564(14.00น.)ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1 – สน.ชนะสงครามและประธานที่ปรึกษากองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ(191นครบาล)ได้รับมอบบัตรพร้อมทั้งเกียรติบัตรจากพ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น”ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”พร้อมกันนี้ยังได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องวัตถุประสงค์ต่างๆของชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้างเพชรหลีเสง (L.S.JEWELRY GROUP) เขตพระนคร บางลำพู