วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท รอง ผบก.น.9 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท