วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64 เวลา 12.00 น. ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191) ร่วมกับ คุณ ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ,คุณฐิติกร โชคะสุต,คุณ วิษณุ ชิระนุรังสี พร้อม กัลยาณมิตร ร่วมทอดผ้าป่าถวายแด่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร