ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวนครปฐม ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

วันนี้ ( 11 ก.ค.63) ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 เป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 332 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา กับพระราชมารดา ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิศราชธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศ ที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรปในสมัยนั้น นำมาซึ่งความเจริญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง ได้แก่ พระราชนิพนธ์โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง และสมุทรโฆษคำฉันท์ ซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมยอดเล่มหนึ่งของไทย CR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม/นสพ.วงในสยามร่วมPR