จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดเก่าบางหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันนี้ (10 ก.ค.63) ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และชาวอำเภอบางเลน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย โดยจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณตลาดเก่าบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ซึ่งในวันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมือง พระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาการจนแตกฉาน เชี่ยวชาญทั้งในด้านศิลปะวิชาไตรเภท ยุทธศาสตร์และการปกครอง ทรงขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทั้งยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ โดยเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรกับประเทศยุโรปในสมัยนั้น นำมาซึ่งความเจริญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระปรีชาในด้านศิลปะวรรณคดีเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยไว้หลายเรื่อง ได้แก่ พระราชนิพนธ์โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง และสมุทรโฆษคำฉันท์ ซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมยอดเล่มหนึ่งของไทยCR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว..วงในสยามร่วมPR.