พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผช.ผบ.ตร.)ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่”คุณสมโภชน์ บุญไพศาลดิลก” รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลแสมดำ(รองประธานกต.ตร.สน.แสมดำ)ในฐานะผู้ทำคุณเพือประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในกิจการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนเห็นเป็นที่ประจักษ์จึงนับเป็นเกียรติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล