วันที่ 29 ม.ค. เมื่อเวลา 9.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. เป็นประธานเปิดการสัมมนา “B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน” พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมต.ว่าการกระกรวงพลังงาน ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

พลเอกประวิตร กล่าวว่า จากที่รัฐบาลผลักดันนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ราคาผลผลิตปาล์มในประเทศขยับตัวสูงมาอยู่ในระดับกว่า 7 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ถือเป็นการช่วยรักษาสมดุลของปาล์มน้ำมัน (CPO) ได้อย่างยั่งยืน โดยในเดือนมกราคม 2563 นี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ต่ำกว่า 5-6 พันล้านบาทต่อเดือน ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงปลายปี 2562 ที่มีรายได้ราว 4.5 พันล้านบาทต่อเดือน

พลเอกประวิตร ย้ำว่า ขอให้พี่น้องชาวสวนปาล์มเชื่อมั่นว่า รัฐบาลนี้จะดูแลแก้ไขปัญหานี้แบบยั่งยืน ครบวงจร ผมได้มอบหมายคณะทำงานคอยติดตามสถานการณ์ในด้านผลผลิต และด้านความต้องการใช้ รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถรักษาระดับราคาปาล์มอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้าน พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทำหน้าที่ติดตามข้อสั่งการรองนายกฯ เปิดเผยว่า หากมองย้อนกลับไปช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พลเอกประวิตร ประธาน กนป. ได้ดูแลนโยบายปาล์มน้ำมันมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2558-2559 ผลผลิตปาล์มออกมาน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศ ราคาผลปาล์มปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 4.00-5.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันสวนปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีเนื้อที่มากถึง 5.6 ล้านไร่ สิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา มีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นมากถึง 16.5 ล้านตัน ส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มตกต่ำในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ปัญหาตามนโยบายของ กนป. โดยใช้มาตรการด้านพลังงานเข้ามาขับเคลื่อน ประการแรก ด้วยการนำน้ำมันปาล์มดิบไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อปริมาณ 9.62 หมื่นตัน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับมอบ ประการที่สอง ได้ผลักดันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นับว่ารัฐบาลได้ใช้กลไกที่มีอยู่ทั้ง กนป. และ กพช. ในการขับเคลื่อนนโยบายจนแก้ปัญหาปาล์มได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ที่สำคัญที่สุด นโยบายส่งเสริมน้ำมันดีเซล บี 10 ซึ่งถือเป็น “น้ำมันบนดิน” นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็น ไบโอดีเซล (บี 100) นำมาผสมในน้ำมันดีเซล 10% นั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง ยังลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อีกด้วย ดังนั้นนโยบายดีเซลบี 10 จะช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มในปี 2563 นี้ และเป็นไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอน ภายใต้การดูแลของ กนป. ที่บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ที่จะดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน” พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าว.