เมื่อวันเสาร์ที่16พ.ย.2562(13.00น.)นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการเปิดงานพิธีของสโมสรโรตารี่พระนครปีที่38ประจำปีพ.ศ.2562โดยมีนายกสโมสรโรตารี่พระนคร คุณสุพรรณ วิบูลย์มา กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและสมาชิกโรตารี่พระนครพร้อมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและในส่วนของคุณไชยไว พูนลาภมงคล ตัวแทนองค์กรโรตารี่ก็ได้ขึ้นเวทีกล่าวทักทายพร้อมทั้งบอกเล่าถึงบทบาทหน้าที่หลักของโรตารีโดยมีนายสุริยชัย รวิวรรณผอ.เขตพระนครร่วมกิจกรรมที่สำคัญนี้และรวมทั้งคุณธนวิน ภิญโญโสภณ ประธานศูนย์อำนวยการอปพร.เขตพระนครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกทั้งมีการมอบสิ่งของเพื่อการอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่น รถเข็นสำหรับผู้ป่วยจำนวน5คันและมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2หลังให้กับเขตพระนครโดยสมาชิกโรตารี่อาทิเช่นคุณพิมล สัตตบุศย์,คุณสุรพล นิยมมาลัย,คุณวิรัตน์ งามขำ,พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบหนังสือเพื่อการช่วยชีวิตในเบื้องต้นจำนวน5,000เล่มโดยมีพล.ต.ต.โสภณ กฤษณะรังสรรค์(ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิต)เป็นผู้รับมอบและที่สำคัญในงานสโมสรโรตารี่ครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนอีกมากมายอาทิเช่นการตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตาให้กับประชาชนผู้ที่มาตรวจวัดสายตาและการทันตกรรม(ทำฟัน)เช่นการอุดฟัน,ถอนฟันและการขูดหินปูนจากแพทย์มหิดลและการฝึกอาชีพอาทิเช่นการเย็บกระเป๋าผ้า,การสอนทำเครื่องประดับ,ทำหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ,งานศิลปจากกระดาษ(ดูคาพาจ)อีกรวมทั้งการสาธิตและฝึกการช่วยชีวิตคนโดยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(CPR)รวมทั้งการเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานคนเมืองศาลาว่าการ กทม./วงในสยาม..รายงาน