วันจันทร์ที่ 19 ส.ค.62 เวลา 18.30 น.
พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 (ผบก.น.1)ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น1ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.ที่ปรึกษา บช.ทท.ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานจัดงาน”โครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภาค (ยุทธการการมีส่วนร่วมแบบพลังประชาชน Empowerment) ” พร้อมด้วย พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร รอง ผบก.น.1 , พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท. บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ปฯ สน.ชนะสงคราม ,พ.ต.ท. ภูวดล อุ่นโพธิ์ รอง ผกก.จร.ฯ สน.ชนะสงคราม และคณะ กต.ตร.กทม.- กต.ตร.สน.ชนะสงคราม โดยมี ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร. ที่ปรึกษา บช.ทท. ประธาน​ กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)​ ด้านเศรษฐกิจ
ผอ.เขต.พระนคร
นาง.นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม, อนุ กต.ตร.กทม., อนุ กต.ตร. สน.ชนะสงคราม และเครือข่ายภาคประชาชน ให้การต้อนรับ
โดยมี ดร.ธัชวิน สุรเศษรฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร.-ที่ปรึกษา บช.ทท. ประธาน กต.ตร.บก.น.1-ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม ประธานดำเนินการจัดงานกิจกรรม Empowerment โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค” ได้ขึ้นกล่าวถึงที่มาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าวเชิญ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สําราญสํารวจกิจ ผบก.น.1 กล่าวเปิดงานกิจกรรม empowerment “โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค ทั้งนี้ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สําราญสํารวจกิจ ผบก.น.1 และ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1 และมอบใบประกาศเกียรติคุณ และป้ายสัญลักษณ์ กต.ตร.ให้กับคณะ กต.ตร.สน.ชนะสงครามทุกท่าน
พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1 ได้กล่าวว่า ตาม นโยบายของท่าน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ต้องการให้ภาคประชาชนและตำรวจ ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น บนถนนข้าวสารแห่งนี้ นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์นานัปการที่ตามมา
อีกทั้ง ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร. ที่ปรึกษา บช.ทท. ประธาน​ กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)​ ด้านเศรษฐกิจ ประธาน กิตติมศักดิ์ อนุ กต.ตร.บก.น.1
ได้กล่าวถึง” โครงการ Empowerment การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค”ในครั้งนี้ ตาม นโยบายของท่าน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ต้องการให้ภาคประชาชนและตำรวจ ได้มีส่วนร่วม ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน
และภายในงานกิจกรรมได้มีการแสดง นาฏศิลป์ทั้ง 4 ภาคให้กับประชาชนพี่น้องชาวถนนข้าวสารและชาวต่างชาติ ให้ได้ชม ฟรีตลอดทั้งงาน.