วันอังคารที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา13.30น. พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พาณิชอัตรา รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล(รอง ผบช.น.) เป็นประธานในการประชุมสัมมนา กต.ตร.สัญจร บก.น.3 พร้อม พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา พ.ต.อ.บรรพต มุ่งขอบ รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.คำแหง กัณฑวงศ์ ผกก.สน.ลาดกระบัง พ.ต.อ.สุรพบ ก้อมน้อย ผกก.สน.นิมิตรใหม่ พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง ผกก.สน.ประชาสำราญ ผกก.สน.-รองผกก.สน.ในสังกัด บก.น.3 ทั้ง 11 สน.


โดยมี คณะกต.ตร.กทม.เข้าร่วม ประชุมสัมมนา กต.ตร. สัญจร อาทิเช่น ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารอง ผบ.ตร.และประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านสังคม ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านยาเสพติด อาจารย์.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม. ด้านการพัฒนา รวมทั้งคณะอนุกต.ตร.กทม.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.3 และ กต.ตร.สน.ในสังกัด บก.น.3 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน และความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน และ จนท.ตำรวจ เพื่อรับการประเมินผลงานนำไปสู่การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จากคณะกรรมการประเมินผลงาน และกต.ตร.แต่ละ สน.ได้แสดงผลงานของคณะกต.ตร.บก.น.3 และคณะอนุ กต.ตร.สน. ในที่ประชุมอย่างเต็มความสามารถในที่ประชุม ณ ห้องเกษมสันนิบาต อ.เกษมนครา ม.วิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
นุช วงในสยาม//รายงาน