วันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุม โรงเรียนเพชรเกษม
พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ ผกก.สน.เพชรเกษม มอบหมายให้ พ.ต.ท.วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์ รอง.ผกก.ป.สน.เพชรเกษม ร่วมเป็นประธานปิดโครงการครูแดร์ ต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนรร.เพชรเกษม โดยมี คณาจารย์ และนักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกันพร้อมหน้า
D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อกันยายน ค.ศ.1983 (พ.ศ.2526) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแอนเจลลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลลิส (LAUSD) เป็นหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษาและสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ประเทศไทยเริ่มนำหลักสูตร D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก องค์กร D.A.R.E. lnternational สำนักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (Narcotics Affairs Section) สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กหลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรง สร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน

สำหรับหลักสูตรของ D.A.R.E. นั้นจะมุ่งเน้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุรา และยาเสพติด ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อนให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

ข่าว-ภาพ มือปราบ เพชร2
นุช วงในสยาม//รายงาน